DCP_1400
Giriş
 

Yerleşme alanının topografik yapısı nedeniyle Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin iki ayrı kottan girişi bulunmaktadır. Bu özelliği ile Kültür Merkezi, aynı zamanda farklı etkinliklerin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.